Contact us
Your Position:Home»Contact us

Zhejiang kerry Group

Tel: +86-570-3865910

Fax:+86-570-3865809

Mobile:+86-13615708827  (Manager Xu)
+86-13757019716  (Mr Liao)

Address:No.615 Sanjing Road, Quzhou City, Zhejiang Province